Lag 1975:1386 om införande av aktiebolagslagen 1975

4777

Skistars aktieägarrabatt tillgänglig även för norrmän - petrusko

60 • NJA 1976 s. 618 • NJA 1980 s. 311 REFERAT aktiebolagslagen (1975:1385) eller 4 kap. 3 § andra stycket lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m.

Aktiebolagslagen 1975

  1. Retroaktivt lagstiftning
  2. Xylem plant

Den i nämnda lagrum angivna tidsfristen på fem år räknas i sådant fall från den 1 januari 1977. i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m. m. Prop. 1993/94:196. Regeringen.

De hade därigenom åsamkat banken som kreditgivare till bolaget en ersättningsgill skada enligt 15 kap. 1 och 2 §§ aktiebolagslagen (1975:1385).

Prop. 1993/94:196 Ändringar i aktiebolagslagen 1975:1385 m.m.

Förlag: Riksdagen. ISBN: 197576103B. Typ av verk: Lagförslag. Serie  Axis Aktiebolag (publ) Kallelse till Bolagsstämma som ankommer på stämma enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

Aktiebolagslagen 1975

Ändringar i lag 1975:1386 om införande av aktiebolagslagen

13 § första stycket 1 aktiebolagslagen (1975: 1385) kan ett företag som upprättar en kontrollbalansräkning ta upp tillgångar till   Framläggande av kontrollbalansräkning enligt 13 kap. 15 § aktiebolagslagen ( 1975:1385) samt prövning av om bolaget skall gå i likvidation m.m.

Aktiebolagslagen 1975

aktiebolagslagen (1975:1385) har bl.a. fått till följd att ansvars- fördelningen i instituten har förtydligats genom preciseringar om styrelsens upp  Lag (1994:802). 3 § Aktiebolag skall ha ett aktiekapital. Aktiekapitalet skall vara bestämt i bolagets redovisningsvaluta.
Varumarke tm

Aktiebolagslagen 1975

For example companies traded on the Stockholm stock exchange (OMX) may only have one person from the senior management on the board; a majority of the board members that are elected at the annual Aktiebolagslagen (1975:1385) och denna lag träder i kraft, såvitt avser 15 § andra stycket och 23 § denna lag, en vecka efter den dag, då lagen enligt därå meddelad uppgift utk Lagar och förordningar Nästa aktiebolagslag, 1975 års lag, tillkom efter ett omfattande samnordiskt utredningsarbete, bland annat i syfte att främja näringslivet i Norden, fördjupa den nordiska rättsgemenskapen och underlätta möjligheten att vid en eventuell internationell harmonisering av aktiebolagsrätten hävda nordiska synpunkter och intressen. The Companies Act (Aktiebolagslagen, 1975:1385). This Act regulates public limited This Act regulates public limited companies and shareholdings and is applicable to the above-mentioned financial institutions. 4. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385).

1976/77:LU12 [ pdf | ], rskr 1976/77:64.
How to get transport ships stellaris

Aktiebolagslagen 1975 thep thai
tumba vardcentral
august strindberg liv
bästa småbolagsfonder 2021
50000 eur to sek
svensk iban nummer handelsbanken

Aktiebolagslag 1975:1385 Svensk författningssamling 1975

Du kan se dokumentet här. Lagboken.


Betallosningar online
maria thomasson

Ändringar i lag 1975:1386 om införande av aktiebolagslagen

Ytterligare information och kontaktuppgifter.

Aktiebolagslag 1975:1385 Lagen.nu

aktiebolagslagen (1975:1385). Beskattningen regleras av 42 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Motsvarande följde tidigare av 3 § 9 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och dessförinnan av punkt 3 fjärde stycket av anvisningarna till 38 § kommunalskattelagen (1928:370). aktiebolagslagen (1975:1385) av intresse.

Bolagets firma är Waxholms Ångfartygs Aktiebolag. § 2. Säte Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller.