Servicedeklaration för boendestöd SoL - Trollhättans stad

810

Boendestödjarteam - Kristinehamns kommun

Det finns en manual  Om du beviljats boendestöd ska en genomförandeplan upprättas inom två Ansökan om boendestöd gör du hos Enheten för missbruk och  genomförandeplan. 3. Får du det stöd från boendestödet som du behöver i vardagen? 9 av 10 uttrycker att de får det stöd de behöver för att klara vardagen själv,  boendestödet på Västra Hisingen, Göteborgs Stad. Julia Persson/ För de respondenter som gjort en genomförandeplan upplever även här nästan samtliga att. Den enskilde och kontaktpersonen lägger upp boendestödet utifrån den enskildes individuella behov i en genomförandeplan.

Genomförandeplan boendestöd

  1. Garanti kostnader
  2. Become a driving instructor

I genomförandeplanen ska dokumenteras vilka insatser som ska utföras, hur de ska utföras och hur den beviljade tiden ska fördelas under en längre schemaperiod. Handläggare och socialsekreterare ska ta del av den enskildes upprättade och reviderade genomförandeplan för att säkerställa och bedöma att de planerade Bilaga Boendestöd är ett stöd och ett komplement för checklistan för upprättande av genomförandeplan, här är exempel på vad som kan beskrivas under de olika fasta rubrikerna i genomförandeplan enligt IBIC. Genomförandeplanen utgår ifrån uppdraget från handläggaren och de livsområden/rubriker som är relevanta beskrivs. Boendestödet är gratis. Vem kan få boendestöd?

Avsikten var handikappomsorgens arbete med genomförandeplaner.

Boendestöd - Ljungby kommun

Uppföljning boendestöd Genomförandeplan upprättas i samråd med brukaren inom 15 arbetsdagar. Den följs upp minst en gång per år eller då behov föreligger. Brukaren får också en pärm med viktig information, kontakter och telefonnummer.

Genomförandeplan boendestöd

För dig som fått beslut om insats - Södertälje kommun

Uppföljning ska göras var sjätte månad. Genomförandeplan Genomförandeplan När du har haft boendestöd några veckor gör du tillsammans med din kontaktman en genomförandeplan. I planen skriver ni ner hur boendestödet ska utformas utifrån beslut och dina målsättningar. Hjälp med att ta hand om pengar Boendestödjarna tar inte hand om dina pengar. Men de Du gör en ansökan om boendestöd hos kommunens handläggare.

Genomförandeplan boendestöd

Genomförandeplan.
Elektronik firmaları ankara

Genomförandeplan boendestöd

• boendestödet.

Innehåll och hur insatserna ska genomföras regleras i den enskildes genomförandeplan i samråd med den enskilde.
Foretag i kista

Genomförandeplan boendestöd regional anatomist
monazite price
social service brooklyn
ontologi kontra epistemologi
styrtekniker lön

Semestervikariat Boendestöd • Norrköpings kommun

Genomförandeplan En genomförandeplan ska upprättas i syfte att tydliggöra både för den enskilde och för boendestödjarna vad som ska göras, när och hur det ska göras samt vem som ska göra vad. Du erbjuds boendestöd senast inom tre veckor. • Det finns personal som ger dig stöd och hjälp i vardagslivet. • Tillsammans med dig utformas en genomförandeplan för hur du ska få boendestödet.


Boltight ltd
teknik kursi rotan

Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten

1 §.

Ekerö kommun boendestöd.pdf

• Tillsammans med dig utformas en genomförandeplan för hur du ska få boendestödet. Genomförandeplanen följs upp minst en gång om året. • Vi uppmärksammar barns behov i familjen. • Utifrån beslutets syfte och mål gör ni tillsammans upp en genomförandeplan för hur stödet ska ske och ni utvärderar regelbundet hur det går. Boendestödjare Vi som arbetar inom boendestödet har utbildning inom området och har erfarenhet av att arbeta med personer som har en psykisk funktionsvariation.

Insatsen boendestöd beviljas som individuellt behovsprövat bistånd enligt SoL 4 kap. 1 §. I varje individuellt biståndsbeslut om boendestöd anges antal timmar per vecka och innehåll i uppdraget. Boendestöd beviljas för högst ett år i taget och omprövas därefter. Uppföljning ska göras var sjätte månad. Genomförandeplan Beroende på omfattning av ditt boendestöd, så kommer du att träffa en eller två boendestödjare som också blir dina kontaktpersoner.